Tel.:
 609 651 597                E-mail:  redaktor1@onet.pl


SPRAWDZANIE TEKSTÓW W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM

 

Sprawdzenie

- Dokonujemy sprawdzeń w systemie antyplagiatowym
tekstów w języku polskim oraz językach obcych.

- Wysyłamy pełny raport zawierający dokładne wskazanie
zbieżnych miejsc oraz prezentujący cztery
procentowe współczynniki.

- Jeśli zachodzi potrzeba, wprowadzamy korektę, dokonujemy
parafrazy zbieżnych miejsc, tak by tekst był pozbawiony
elementów uznawanych za plagiat.

 

Korekta antyplagiatowa

- Wprowadzamy korektę, dokonujemy parafrazy zbieżnych
miejsc (uznanych przez system za plagiat).

- Tekst po parafrazie ma współczynniki plagiatowe
zbliżone do ZERA. 

 

 

© 2017  redaktor.org.pl